(Teaser) ‘Doeners in de kerk’

2013

_

opdrachtgever

www.doenersindekerk.nl


categorie

Promotiefilms


onze diensten

  • 4

Deze teaser is onderdeel van een 8 min. durende documentaire over ‘Doeners in de kerk’. Het doel van deze teaser was om de probleemstelling neer te zetten: Op dit moment is er te weinig aandacht voor ‘doeners’ in de kerk. In de documentaire vertellen jongeren die een praktisch beroep uitoefenen over hun ervaringen in de kerk. Hoe is het om als doener in de kerk te zitten? Sluiten preken aan bij het niveau van deze jongeren? Tijdens een symposium in Gouda op D.V. woensdagmiddag- en avond 13 november 2013 staat dit thema centraal. (Meer informatie op doenersindekerk.nl) Geproduceerd in opdracht van: Driestar Educatief, het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), Erdee Media Groep en Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs (CGK).